Opstanding

Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. (2 Timoteüs 2:8 / NBG)

‘Geloof jij wel in de opstanding?’, vroeg iemand mij laatst. Eerst dacht ik, wat een rare vraag aan een predikant. Want als ik niet in de opstanding zou geloven, dan ‘… is onze verkondiging zonder inhoud en is uw geloof nutteloos.’ Zo schrijft tenminste Paulus in 1 Korintiërs 15:14.

Maar als ik terugdenk aan de biologielessen op school, als ik luister naar wat wetenschappers over de mens te weten zijn gekomen, als ik naar de overblijfselen van mensen kijk, die in musea bewaard worden of op oude begraafplaatsen opduiken, dan weet ik dat onze lichamen niet voor de eeuwigheid gemaakt zijn. Wij zijn menselijk en wij zijn sterfelijk. Ook daarover is de Bijbel heel duidelijk: ‘Voor alles is er een uur… er is een tijd om te baren en er is een tijd om te sterven’, zo stelt Prediker 3:1-2. Of Psalm 90 bidt: ‘U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt: Keer terug mensenkind.’ Als wij al opstaan, dan zullen dus niet zo verder bestaan, als wij hier geleefd hebben.

Een gesprek over de opstanding hoeft echter niet te verzanden in een natuurwetenschappelijke discussie over de (on)mogelijkheid van een eeuwig leven voor ons mensen. De Bijbel is geen leerboek voor biologen of medici. Ze is een boek waarin te lezen valt hoe God met ons mensen omgaat en hoe mensen God zoeken en vinden. Daarbij hoort ook het nadenken over wat God en mens met elkaar verbindt en wat ze van elkaar scheidt.

Over het verschil van God en mens is de bijbel meteen op de eerste bladzijdes heel duidelijk: God heeft de mens geschapen. Wij zijn, net als al het andere in deze wereld, door God gemaakt. Wij zijn uit aarde gemaakt. Maar in de zelfde hoofdstukken stelt de bijbel ook, dat de mens wel op God lijkt. Wij zijn ‘zijn evenbeeld’ (Genesis 1:27). Daardoor leeft in ons aardse mensen iets van de hemelse God. De Bijbel noemt dit ‘iets’ de ziel. Wat dat precies is en hoe je het kan zien, is voor onze zintuigen niet waar te nemen en voor ons verstand niet helemaal te vatten. Door vele gelovigen wordt de ziel gezien als het eeuwige deel van ons dat ons met God verbindt. Het komt van God en keert weer naar God terug. Is ziel dan dat, wat blijft bestaan als ons lichaam ophoudt te functioneren? Is zij dat, wat voortleeft als wij sterven? Ik ben daar niet zeker van.

Als wij Paulus’ betoog in 1 Korintiërs 15 verder lezen dan lijkt het hierop. Want hij spreekt in 1 Korintiërs 15: 44 van een ’hemelse lichaam’ die zal worden opgewekt als ons ‘aardse lichaam’ is vergaan. Maar er is wel een belangrijk verschil tussen de gedachten van Paulus en het idee van de eeuwige ziel. Voor Paulus is dit ‘nieuwe lichaam’ werkelijk iets nieuws. Het is geen terugkeer van het oude, maar het is een nieuw leven. Net zoals een zaadkorrel dat in de aarde sterft en een nieuw leven voortbrengt dat er nog niet eerder was. Maar is dit nieuwe leven wel reëel, echt, werkelijk. Het is geen verzinsel en ook geen geestverschijnsel. Naast Paulus worden ook de evangelisten niet moe om dit steeds weer te benadrukken: Jezus Christus is werkelijk opgestaan. De leerlingen konden hem zien, horen, aanraken, toen hij aan hen verscheen. Hij was geen spook uit een ander wereld en ook geen vluchtige ziel die ronddoolt, maar een mens die door God was opgewekt.

Hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Misschien helemaal niet. Misschien is dat niet om te begrijpen, maar om te geloven, in de zin dat ik daarin terugvind hoe God met ons mensen omgaat. Hij verdwijnt niet zomaar uit deze wereld als Jezus aan het kruis sterft en begraven wordt. Er ontstaat iets nieuws uit deze dood, het verhaal van Jezus Christus is nog niet afgelopen. En God wil ook niet dat wij zomaar verdwijnen als onze tijd hier afgelopen is. Vooral niet als deze dood op een ontijdige, onnatuurlijke manier gebeurt. Dat kan mij helpen:

Als ik aan het graf van een mens, die mij dierbaar is, sta. Ik weet dat dit leven een einde heeft en dit lichaam zal vergaan. Maar ik mag ook geloven dat het verhaal van deze mens niet zomaar verdwijnt. Herinneringen, gedachten en beelden zullen blijven bestaan, op een nieuwe manier. Ze leven voort in ons als wij ze oppakken en positief gebruiken in ons leven.

Als ik hoor van de vele doden die vallen door ongelukken, door geweld of tijdens natuurrampen, dan lijkt het allemaal zo zinloos. Maar, ook deze mensen zijn gekend en hebben geleefd. Hun leven is niet vergeten en hun dood hoeft niet zinloos te zijn zolang wij het niet vanzelfsprekend vinden dat dit gebeurt. Wij kunnen ons blijven inzetten dat ongelukken voorkomen kunnen worden, geweld uitgebannen wordt en mensen op tijd voor natuurrampen gewaarschuwd worden.

Als ik vrees dat de kerk weleens aan haar eind is gekomen en het christelijk geloof langzaamaan uit ons land verdwijnt, dan lees ik hoe de opgestane Heer zijn leerlingen de wereld instuurt om het verhaal van God verder te vertellen. Dit verhaal kan ook nu nog mensen raken en in nieuwe gemeenschappen samenbrengen. Zal ik zelf ook iets van dit nieuwe leven merken na mijn dood? Ik hoop het, ik geloof het ook. Met dit geloof, diep in mijn hart, hoop ik te kunnen leven en ook te kunnen sterven als mijn tijd eens komt. Maar het blijft een geheim – of zoals iemand ooit zei: het laatste, grote avontuur.

Stefan Bernhard