Aanmelden voor de kerkdiensten blijft noodzakelijk

Wij zin blij dat de afgelopen kerkdiensten heel goed bezocht waren. Vele zusters en broeders hebben de weg naar de kerk aangedurfd. Wij zullen ermee doorgaan zolang de situatie ons dat toestaat.

Het is echter noodzakelijk dat u zich op tijd aanmeld voor de kerkdienst. alleen zo kunnen wij veilig stellen, dat iedereen een plek heeft en hoeven wij niemand teleurstellen. Want sommige kerkgebouwen zijn niet groot en kunnen daarom niet veel mensen herbergen.

Graag uw aanmelding b.v. via onze website tot uiterlijk vrijdag voorafgaande aan de kerkdienst. Klik daarvoor hier.