Broedergemeente ‘For Future’

Van 23 tot en met 25 oktober vindt de digitale conferentie “Broedergemeente for Future” in het kader van het conciliair proces plaats. U vindt de informatie ook op de website van de EBG Nederland.

In de aankondiging staat onder meer: Omdat we fysiek niet bij elkaar kunnen komen, willen we onderdelen van het geplande programma digitaal aanbieden. Daarbij staat voorop: Veel mensen moeten gemakkelijk kunnen deelnemen, en wij moeten consequent meertalig kunnen vergaderen. De taal mag geen belemmering zijn! U bent van harte welkom om u op te geven voor deelname.

Hier de tekst van de uitnodiging:

Beste zusters en broeders!

Dit jaar is het gemakkelijker dan anders om mee te gaan op de gemeenschappelijke weg van het conciliair proces voor gerechtigheid, vrede en de behoud van de schepping, want de jaarlijkse conferentie vindt digitaal plaats. U hoeft zich alleen maar met een e-mail op te geven bij zr. Benigna Carastens. (voor het adres klik hier). U ontvangt dan een link die u te zijner tijd de weg wijst naar de conferentie.

De conferentie is dit jaar korter dan gewoonlijke:

Zaterdagmorgen, 24 oktober:

Impulsen in de plenaire zaal en tijd om ideeën uit te wisselen in de groepsruimtes. Daaronder een interssante lezing door Zuster Winelle Kirton-Roberts

Middag: Workshops over thema’s als “voeding”, “kleding”, “boodschappen”, “synodes” (nader te bepalen)

Op zondag 25 oktober, ochtend:

Preekdienst met Br. Christoph Reichel (“De sabbat voor de mens …”)

Daarna: Plenaire sessie en groepen over “Waar gaat de reis van de eenheid Evangelische Broedergemeente in het conciliair proces heen?

Als u wilt, kunt u het gebruik van het BigBlueButton conferentieplatform van tevoren oefenen met een handleiding.