Repetities kerkkoor

De repetities van ons kerkkoor zijn weer van start gegaan. Het kerkgebouw in Haarlem biedt voldoende ruimte om, op afstand van elkaar, te zingen en de bijdrage aan de kerkdiensten voor te bereiden. Daarbij worden de adviezen van het RIVM opgevolgd, zoals bijvoorbeeld zorgen voor een goede ventilatie en niet te lang achter elkaar zingen. Wilt u aansluiten bij het koor, dan brengen wij u graag in contact met br. Marcel Hessen, de dirigent.