Oogstfeest 2020

Op 4 oktober hebben wij in Alkmaar het Oogstfeest gevierd. Hartelijk dank voor alle ondersteuning en alle bijdragen aan dit feest. De opbrengst is tot nu toe: € 634,00 uit de 1e collecte/ oogstfeestenveloppen, eten-verkoop en loterij.

Wilt u nog een gift in een oogstfeestenveloppe geven, dan maakt a.u.b. een bedrag over naar de bankrekening:

  • NL68 INGB 0000 4713 80,
  • t.n.v. Evang. Broedergemeente,
  • o.v.v. ‘Oogstfeestenveloppe’.

In Hoorn heeft het feest nog een bijzonder vervolg gekregen. Daar werden een aantal fruitmanden naar ouderen en zieken in de gemeente gebracht als groet en teken van verbondenheid.