Nieuwjaarstoespraak van de Oudstenraad

Het woord voor het jaar 2020 was:

Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. Marc. 9:24

Nou het ongelofelijke is ons overkomen. Het jaar 2020 was er een die zeker een plek gaat krijgen in de geschiedenisboeken. Het jaar waarin de gehele mensheid te maken kreeg met een onzichtbare maar zeer aanwezige vijand Covid-19. Het heeft ons dagelijkse leven overhoopgegooid. Gezorgd voor heel, veel slachtoffers, veel onzekerheden en voor afstand houden.

Overal ter wereld was de wanhoop te zien en te voelen. Ook bij de wereldleiders. Ook bij ons gelovigen: Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp. De machteloosheid van deze twee zinnen is voelbaar. Met name bij ziekte, verlies van dierbaren moet dit woord van het jaar heftige emoties hebben opgeroepen.

Wat de kerkgang betreft. Dat was ook in 2020 anders dan anders. En Hoe. We hebben of we het wilden of niet kennis moeten maken met digitale kerkdiensten. We maakten onze collecte over via een betaallink. Wie had dat gedacht dat dat zou gebeuren?  Wij willen eenieder bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat wij de diensten konden bijwonen vanuit onze luie stoel in de woonkamer. Later was het mogelijk om in kleine groepen toch te kerken. Wat was dat fijn om elkaar weer te zien en te kunnen spreken.

Nu gaan wij een nieuw jaar tegemoet. Nieuwe ronden, nieuwe kansen! Het vaccin is al in het land. Wij kijken reikhalzend uit naar wat komen gaat en kunnen niet wachten om:

  • onze comfort zone weer te verkleinen zodat we elkaar straks weer een warme brasa kunnen geven, of…..;
  • te niezen en te kuchen zonder dat alle hoofden verwijtend jouw kant uitkijken…..of om;
  • vakantieplannen te maken en deze ook uit te kunnen voeren….. maar ook….;
  • lekker uit eten te gaan….. en weer…..;
  • even spontaan op bezoek te gaan bij familie     en wat dacht u er van;
  • om samen weer te kerken en uit volle borst te kunnen zingen!!!

De Oudstenraad heeft na jaren vergaderen een voor de EBGNH zeer ingrijpend maar onoverkomelijk besluit moeten nemen. Met als resultaat dat wij afscheid hebben moeten nemen van twee locaties te weten Zaandam en Hoorn. Hopelijk krijgen wij in dit jaar de tijd om op gepaste wijze afscheid te nemen van deze twee locaties.

De EBGNH zal vanaf nu kerken in Alkmaar en Haarlem en daarbij rekenen we op uw steun en op uw deelname. De Oudstenraad zal in de loop van dit jaar duidelijk maken hoe de bestuurlijke organisatie er uit zal komen te zien. Daarom blijven de huidige Raden van Bijstand in deze uitzonderlijke situatie tot die tijd in tact.

Wij nemen dit jaar afscheid van ds. Stefan Bernhard die 15 jaar onze herder is geweest. Zr. Anna neemt later in het jaar afscheid van ons. Maar waar een deur dicht gaat, gaat een andere weer open en in die geopende deur, die nu nog op een kier staat, staat een nieuwe dominee klaar die er zin in heeft om ons verder te begeleiden op het geestelijke EBG pad. Wij houden u op de hoogte zodra deze deur volledig opengegooid mag worden.

Blij zijn wij ook met alle vrijwilligers die zich hebben ingezet en nog steeds inzetten om onze kerk in stand te houden en te onderhouden. Dank aan alle broeders en zusters voor het opofferen van vele uren van hun kostbare vrijetijd.

Lieve broeders en zusters het was geen makkelijk jaar maar wij als christenen hebben geleerd om lering te trekken uit het verleden en vooruit te kijken. Nieuwe ronden, nieuwe kansen! Wij rekenen op hoop, geloof en liefde in het nieuwe jaar. Wetende dat de Heer altijd met ons mee gaat, Hij zorgt!

Woord voor het jaar 2021: Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Luc. 6:36

Namens de Oudstenraad wensen wij u allen een gezond 2021 toe.

(Opgeschreven door Ernie Rier-Kembel, uitgesproken in de digitale kerkdienst van 3 januari 2021 door Ethel Cairo-Kortram)

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.