Aanvulling jaarplanning 2021

Maandag, 11 januari heeft de Oudstenraad van onze gemeente vergaderd. Daarbij werd de laatste hand gelegd aan de jaarcijfers 2019 en de kaders voor de begroting van 2021 afgesproken. Weer eens werd duidelijk, dat wij niet rijk aan geld zijn, maar dankzij de steun van u, de leden en vrienden van de EBG Noord-Holland het werk goed kunnen voortzetten. Als u in cijfers geïnteresseerd bent,d an kunt u op de anbi-pagina van de EBGNH kijken. daar vind u een samenvatting van de bedragen.

Wij hebben ook de jaarplanning voor dit jaar verder ingevuld. De kerkdiensten zijn allemaal ingevuld. Als de coronacrisis het toelaat, willen wij ook een aantal evenementen laten plaatsvinden. Daarom noteer alvast in uw agenda de volgende datums:

  • Gemeentevergadering: zaterdag 19 juni
  • Sport- en spelmiddag: zaterdag 28 augustus
  • Bezinningsdag: zaterdag 30 oktober
  • Adventconcert: zondag 5 december

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.