Cursus geschiedenis EBG

In het najaar 2020 organiseerde de EBGN een introductie over de geschiedenis van onze kerk. Deze cursus bestaat uit drie delen waarin u een overzicht van de ontwikkeling van onze kerk, vanaf haar begin in 1457 in Bohemen tot het ontstaan van de wereldwijde Broeder-Uniteit na de Tweede Wereldoorlog krijgt.

Deze geschiedenis  wordt in grote lijnen gepresenteerd. Op enkele plekken zal het verhaal verder uitgediept worden. De cursus is bedoeld voor eenieder die de geschiedenis van de Broedergemeente wil leren kennen of eerder verworven kennis weer wil opfrissen. Het biedt geen nieuwe kijk op de geschiedenis, maar wil een basis geven om zelfstandig verder op onderzoek uit te kunnen gaan.

De cursus wordt gehouden door Stefan Bernhard, coördinator opleidingen van de EBGN.

In elk deel van de cursus behandelen wij een tijdvak uit de geschiedenis:

  • Deel 1: De Oude Broeder-Uniteit zoals die van 1457 tot 1648 heeft bestaan
  • Deel 2: Het ontstaan van de Broedergemeente in Herrnhut en de periode van de plaatselijke gemeenten
  • Deel 3: De ontwikkeling van de Broedergemeente tot een wereldwijde kerk in het middelpunt

De cursusdagen kennen een vaste opbouw: (A) een inleiding met een overdenking over een lied uit de traditie van onze kerk, (B) een lezing die een overzicht over het tijdvak biedt, (C) een tweede lezing die een onderwerp verder uitdiept en (D) het lezen van een originele tekst.

Hieronder vindt u binnenkort opnamen van de lezingen en de downloads voor de teksten.

Deel 1: De Oude Broeder-Uniteit

Radujme se vždy spolesčné” is het oudste lied van de Boheemse Broeders dat wij kennen. Het is 1467 geschreven voor de wijding van de eerste priesters en de eerste bisschop. De tekst en de melodie brengen ons in de sfeer van toen, maar reiken ook waardevolle gedachten voor onze tijd aan.

Waarom is het belangrijk en nuttig, om zich met de geschiedenis van een verdwenen kerk bezig te houden? Er zijn diverse redenen daarvoor aan te geven. Hier nomen wij enkel daarvan. Daarnaast wordt duidelijk waar en wanneer de geschiedenis van de Boheemse Broeders heeft plaatsgevonden.

Han van den Bosch uit Zeist heeft een Uniteitsstéle gemaakt. Aan de hand daarvan kunnen wij de geschiedenis van de Boheemse broeders vertellen en kennis maken met de belangrijkste leiders van deze kerk. Het begint bij Jan Hus en eindigt (voor vandaag) bij Jan Amos Comenius.

In een lezing heeft de Tsjechische theoloog Jindřich Halama duidelijk gemaakt, dat de Boheemse Broeders door hun sociaal engagement en hun radicaal inzet voor een zuiver christelijk leven aan de marge van de samenleving stonden. Maar juist deze positie maakte het mogelijk, dat zij een unieke bijdrage aan de kerkgeschiedenis konden leveren.

Jan Amos Comenius schreef 1650 een ‘Testament van de stervende moeder Broeder-Uniteit’. Daarin verdeelt hij het erfenis van de kerk, die in de Dertigjarige oorlog ten onder is gegaan. Wij lezen een deel van dit boekje, waarin de leden van de Broeder-Uniteit de weg naar de toekomst zonder hu kerk gewezen wordt.

Deel 2: Het ontstaan van de Broedergemeente in de 18e eeuw en de ontwikkeling tot 1857

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.