Groepen

Groepen in de gemeente:

Gebedsgroep Iedere maandagmiddag komt de gebedsgroep in het trefpunt van de Lu-therse kerk bij elkaar. Onder leiding van zr. K. Barron en de overdenkingen van zr. Assol Bernhard. Het is de moeite waard om een keer langs te ko-men. De groep start om 14.00 uur.

Zondagsschool De zondagsschool voor de kleintjes wordt gecoördineerd door zr. Jewell Kembel-Filé en haar crew. U wordt hierbij aangespoord om uw kinderen, buurkinderen, neefjes, nichtjes en kleinkinderen mee te nemen. Ze worden door deskundige leidsters begeleid. Aan het enthousiasme van de kinderen kunt u zien dat er zeker aan hun behoefte wordt voldaan. Volgens een vastomlijnd programma wordt de groep jonge kinderen op speelse wijze geleerd met het geloof om te gaan.

Tieners en jongeren Voor de tieners is er een eigen kring tijdens de kerkdienst. Zij staan o.l.v. br. Joel en zr. Lucretia Koulen.

Jong volwassenen Deze groep, die op gezette tijden op de vrijdagen bij elkaar kwam, is helaas gestopt. Heeft u ideeën om dit weer nieuw leven in te blazen, neem dan contact op met zr. Cynthia Kembel.

Belijdeniscatechese Aanmeldingen voor de belijdeniscatechese kunnen gedaan worden bij br. Bernhard. De bijeenkomsten worden ten huize van zr. Bea Vyent gehouden.