Alkmaar

Drie geloofsgemeenschappen presenteren zich

Tijdens de week van oecumene hebben drie geloofsgemeenschappen zich gepresenteerd in de Blije Mare: een reidans onder aanvoering van dominee Stefan Bernhard( Evangelische Broedergemeente), water proeven met dominee Sibilla Verhagen(PGA)en Pastoor Franklin Brigitha van de katholieke kerk met het thema: hoe sta je in het leven ten opzichte van je geloof. Reidans : dansen vanuit je geloof. Je kan op verschillende manieren je geloof belijden. Je kan daarover spreken, je kan daarover zingen.Maar je kan ook dansen. Er zijn dansen die iets van ons geloof laten zien of gebeden zijn.Iemand zei ooit: “Leer dansen. Anders kunnen de engelen in de hemel niets met je beginnen. Daarom hebben wij een workshop met dansen georganiseerd.Omstreeks 30 mensen waren gekomen. Er werden vier eenvoudige reidansen uitgeprobeerd. En het ging goed.Iedereen deed enthousiast mee. Wij begonnen met een Afrikaans gebed om regen en dan volgden twee bruiloftsdansen uit Israël.Wij sloten af met het lied”The Lord of the dans.”Een mooie middag waarin weer op een ander manier geloof werd uitgebeeld en gevierd .