+++ Fysieke kerkdiensten weer mogelijk  +++ Klik hier voor het rooster +++

Wilt u een collecte overmaken dan kunt u dat doen  via de  links hiernaast of naar:

  • NL90 INGB 0005 6397 26
  • t.n.v. Evangelische Broedergemeente
  • Graag in de omschrijving duidelijk aangeven voor welk doel uw collecte bestemd is!

Wij vragen collecten voor de EBG Noord-Holland (1e collecten) en voor een proeject buien onze gemeente, dat aan het begin van de kerkdienst bekend gemaakt wordt (2e collecte) en de kosten van de kerkdienst of onderhoud van het kerkgebouw (3e collecte).

Meer ideeën voor een kerkdienst thuis en geloofsopvoeding met kinderen vindt u via onderstaande links:

Overdenking bij het woord van het jaar 2022

Afbeelding: Verlag am Birnbach - Motiv von Stefanie Bahlinger, Mössingen

Autonavigatie, de Tomtom is een prachtige uitvinding. Je hoeft na de programmering alleen naar de aanwijzingen te luisteren. Met een beetje goed uitkijken erbij kom je precies op je gewenste bestemming aan. Natuurlijk moet je eerst weten, waar je naartoe wil gaan. Als je dat niet weet helpt de techniek jou niet.
Graag wil ook ik weten waar ik naartoe zal gaan in dit nieuwe jaar. Ik wil weten, wat ik kan verwachten. Doelstellingen moeten worden vastgesteld. Als ik voorbereid ben wordt het plannen en uitvoeren makkelijker voor mij. Van het jaar is dit echter misschien niet zo goed mogelijk. Zal het jaar 2022 net zo onvoorspelbaar worden als het afgelopen jaar? Wij mensen hebben zekerheid en geborgenheid nodig.
Jezus zegt: Wie bij Mij komt, zal ik niet weg sturen. Johannes 6:3. Dat is het woord voor het jaar 2022. De gedachte, bij Jezus aan te zullen komen, is krachtig. Het is een uitnodiging voor iedereen en tevens ook een belofte: Het maakt niet uit hoe dicht bij Jezus jij bent of hoe ver jij weg bent van Hem. – en wie is er altijd dicht bij Hem? – Het maakt niet uit hoeveel je wel weet of helemaal niet weet of zelf als je twijfelt. Alleen dit is de vraag die duidelijk wat uitmaakt: heeft u de juiste weg genomen – naar Jezus toe- of keer jij, je juist af: weg van Hem?
Laten wij kijken hoe dat was met de mensen tegen wie Jezus deze woorden uitsprak en hoe zij de weg naar Jezus hebben gevonden. Eerst waren zij benieuwd en zijn blijven luisteren naar Zijn woorden. Toen zijn ze zelf vergeten om naar huis te gaan voor het eten. Ze zijn bij Hem gebleven en hebben ervaren, dat Jezus ze verzorgd heeft: niet alleen met geestelijk maar ook met lichamelijk voedsel. Dat is het teken van het brood. De honger van 5000 mensen wordt gestild. Ze wilden nu nog meer horen en hebben zich afgevraagd wie deze man is. Daarom zijn ze opnieuw naar Hem toegekomen.
Ze hebben een beetje naar Hem moeten zoeken, maar ze hebben Hem de volgende ochtend gevonden en hoorden, dat Hij het brood is dat leven geeft. In de tussentijd zijn, Zijn discipelen al een poos dicht bij Hem geweest. Desondanks zijn ze erg bang geworden toen zij in nood zijn geraakt op het Meer van Galilea. Goed dat Jezus naar hen toegekomen is. Hij heeft de storm en hun angst kunnen stillen. Wie heeft macht over de natuur en de schepping?
Het brood dat leven geeft: kan niet alleen God dit aan ons geven? Is Jezus toen echt God geweest? Dat is de grote vraag. Om deze vraag, zijn sommige mensen boos geworden en ook weggegaan. De resterende echter, zijn bij Jezus gebleven. Ze hebben meer willen horen, zelf als ze nog hun twijfels hebben gehad. Later heeft Jezus de discipelen gevraagd: “Willen jullie soms ook weggaan?” Petrus heeft geantwoord: “Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.” Johannes 6:68
En op welke plek staan wij? Zijn wij nog benieuwd en willen wij meer horen en lopen we daarom naar Hem, Jezus Christus, toe? Of zijn wij teleurgesteld en gaan we weg, omdat wij niet kunnen verwachten, dat Hij iets kan veranderen in ons leven. Het eeuwig leven is een vervuld leven op aarde. Verwachten wij dat van Hem, de Heer Onze God, in dit jaar 2022? Wij weten niet exact wat er in het jaar zal gebeuren, maar we weten zeker wat het doel en de richting is: Naar Hem toe. Dan zal Hij zelf, ons veilig door het jaar sturen, zoals de navigatie de auto leidt ook als de bestuurder de weg nog niet van te voren kent. De vraag is niet wat de hoeveelheid van ons geloof is. De vraag is niet, of wij nu al die goede antwoorden weten, of dat we altijd het juiste doen – zonder twijfel en altijd moedig zijn. De enige vraag is: Gaan wij tot Jezus Christus met onze vragen, met ons verlangen, met onze angsten, met onze nood? Dan weten wij al, wat Hij zegt: Wie bij Mij komt, zal ik niet wegsturen. Daarom kunnen wij zeker zijn en met moed en vreugde het nieuwe jaar beginnen.

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.