Gebed uit de kerkdienst van 1 september 2019

Wie wil tegen U vechten, Heer? Wie kan U terecht wijzen? Wie kan weten op wat voor manieren u aan het werk bent in ons leven? We kijken naar U op – vol vertrouwen en eerbied. Met iedereen die naar U vraagt, die op zoek is naar U, die wacht op U. bidden wij tot u: Heer, ontferm u.

Wij brengen de stilte voor U van hen, die niet langer gerechtigheid of redding verwachten, Mensen die verjaagd zijn uit hun moeder- of vaderland, Die van huis en haard, van waardigheid en veiligheid beroofd zijn Voor hen die veracht zijn, miskent of vergeten bidden wij tot u: Heer, ontferm u.

Wij brengen het leed voor U van hen, die bespot worden en niet terugvechten kunnen, die niet begrijpen wat er met hen gebeurt, die gepest worden, de kinderen die in armoede leven, die misbruikt worden, die in hun vaardigheden miskent  worden. Voor hen, die vaak geen stem hebben, geen woorden om hun leed te klagen bidden wij tot u: Heer, ontferm u.

Wij brengen de stille klaagzangen voor U van hen, Die lijden aan deze wereld en aan hun leven. Mensen die vechten tegen ziekte en pijn. Mensen die niet weten wat hen overkomt en daardoor in zich zelf ontregeld raken. Mensen die gevangenen zitten in geestelijke nood. Voor hen die hulp vragen en voor hen die niet meer durven te vragen bidden wij tot u: Heer, ontferm u.

We brengen voor U onze hoop en onze zorgen, aan het begin van een nieuw seizoen, aan een nieuw jaar van werk, school of studie. Wij kijken uit naar de nieuwe uitdagingen, dankbaar voor de mogelijkheden die wij hebben. Wij kijken op tegen de eisen die gesteld worden, bang dat wij falen.  Wij kijken naar de weg die voor ons ligt, onzeker of deze weg de goede is. Voor ons die leven in deze wereld en hopen op uw nabijheid bidden wij tot u: Heer, ontferm u.

Wij brengen voor U het geloof van uw kinderen, die in deze wereld uw getuigen willen zijn. Uw kerk op aarde, die in de verschillende plaatsen en culturen uw evangelie verkondigt. Uw gemeente in deze regio, die op weg is naar een andere vorm en samenwerking. Uw kinderen, onze broeders en zuster, die samen willen getuigen van uw liefde. Voor ons die wij geloven in uw trouw en wijsheid en liefde bidden wij tot u: Heer, ontferm u.

Bij U, God, zoeken we onze toevlucht. Soms weten we niet, hoe we U recht kunnen doen, waar U met ons naartoe gaat. Maar we bidden, vol vertrouwen, In de naam van uw zoon Jezus Christus. Amen.

(naar aanleiding van Job 23 en met dank aan het Wochengebet van de VELKD)