Indien een kerkdienst alleen in Alkmaar wordt gehouden vindt u de audio opname hier: 

Wilt u een collecte overmaken dan kunt u dat doen:

  • NL90 INGB 0005 6397 26
  • t.n.v. Evangelische Broedergemeente
  • Graag in de omschrijving duidelijk aangeven voor welk doel uw collecte bestemd is!

Wij vragen collecten voor de EBG Noord-Holland (1e collecte) en voor een project buiten onze gemeente, dat aan het begin van de kerkdienst bekend gemaakt wordt (2e collecte) en de kosten van de kerkdienst of onderhoud van het kerkgebouw (3e collecte).

Februari

    2    februari  vrijdag         14.00 Gebedsgroep, Zaandam                             

    4    februari  zondag        11.00 Roepingszondag: Kerkdienst, Haarlem, voorganger: zr. K. Wilson

     11  februari  zondag        11.00 Kerkdienst, Haarlem, voorganger: br. K. Vrede          

    14  februari  woensdag   Aswoensdag/begin Lijdenstijd                           

    16  februari  vrijdag         14.00 Gebedsgroep, Zaandam

    17  februari  zaterdag      10.00 Klussendag, Haarlem /Begin acties gebed – woord van leven    

    18  februari  zondag        11.00 Kerkdienst, Haarlem, voorganger: zr. K. Wilson

                                               14.00 Kerkdienst met doop/Kinderkerk, Hoorn, voorganger: zr. K. Wilson    

    22  februari  donderdag  19.30 Huiskamerbijeenkomst, Hoorn

    24  februari  zaterdag      10.00 Klussendag, Haarlem          

    25  februari  zondag        11.00 Kerkdienst – Stichting van de Uniteit 1 maart 1457, Haarlem, voorganger zr. K. Wilson

 

Maart

 1    maart  vrijdag       14.00 Gebedsgroep, Zaandam                                 

 3  maart   zondag      13.00 Wereldgebedsdagviering , Alkmaar, voorgangers: zusters van de Fakkel

10  maart  zondag       11.00 Kerkdienst, Haarlem, voorganger: zr. K. Wilson

                                       14.00 Kerkdienst, Zaandam, voorganger: zr. K. Wilson

                                      Jubileum Blije Mare: 19.30 Zangdienst/Mannenkoor: De Lofstem, Alkmaar

15  maart  vrijdag         14.00 Gebedsgroep, Zaandam     

16  maart  zaterdag      15.30 concert Orgel en piano zr. Arda, Haarlem        

17  maart  zondag        11.00 Kerkdienst, voorgangers: catechisant samen met zr. K. Wilson, Haarlem

21  maart  donderdag  19.30 Huiskamerbijeenkomst, Hoorn     

23  maart  zaterdag      14:00 Oudstenraadvergadering, Haarlem                

24  maart  zondag        Palmzondag 11.00 Kerkdienst met Hosianna/Belijdenis, Haarlem, voorganger: zr. K. Wilson

26  maart  dinsdag       Uniteitsgebedswacht                   

28  maart  donderdag  Witte donderdag, 19.30 Heilig Avondmaal, Haarlem, voorganger: zr. K. Wilson

29  maart  vrijdag         Goede vrijdag , 14.30 Goede vrijdag viering, Haarlem, voorganger, zr. K. Wilson

31  maart  zondag        1e Paasdag, 8.00 Opstandingsdienst /Paasontbijt, Haarlem, voorganger: K. Wilson

                                                             13.00 Paasdient /Paasbrunch, Alkmaar, voorganger:  zr. K. Wilson

5    april    vrijdag         14.00 Gebedsgroep, Zaandam     

7    april    zondag        11.00 Kerkdienst, Haarlem, voorganger: zr. K. Wilson

 

Woord voor het jaar 2024

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.