Activiteiten en diensten

Kerkdiensten op zondag

Iedere zondag vinden in onze gemeente kerkdiensten plaats. In deze diensten komen wij bijeen, om in gebeden en liederen God te loven en met elkaar ons geloof te belijden. Wij luisteren naar teksten uit de bijbel en vragen in een overdenking naar de betekenis van deze teksten voor ons leven. En wij brengen vreugde en verdriet, vragen en antwoorden in de gebeden voor God.

Na de kerkdiensten is er voldoende tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Naast koffie en thee zijn er nog andere lekkere dingen om van te genieten. Vaak zijn het Surinaamse hapjes of koek.

De tijden en plaatsen vindt u onder Nieuws & Agenda.

Kinderkerk of Tienerkerk

Tijdens de kerkdiensten op de 1e zondag van de maand  kunnen de kinderen (4 – 12 jaar oud) aan de kinderkerk deelnemen. Daar horen zij bijbelse verhalen, spreken zij over deze verhalen met elkaar of knutselen en tekenen zij over wat zij in deze verhalen raakt. Liederen en spelletjes horen ook bij het programma.
Wij werken vaak met materiaal de methode “Bijbel Basics” van de Nederlands Bijbelgenootschap.

In andere kerkdiensten worden de kinderen zoveel mogelijk opgevangen tijdens de preek. Kinderen zijn in iedere geval welkom in onze kerk.

Kerkdiensten bij bijzondere gelegenheden

Wanneer een gemeentelid een bijzondere verjaardag viert dan wordt er vaak ook een kerkdienst gevierd. In deze dienst staat de zegen van God voor de jarige centraal. Vele liederen worden gezongen, vaak door de jarige zelf uitgekozen. Daarin danken wij God voor zijn trouw en nabijheid in de afgelopen jaren en vragen Hem ook verder met onze zuster of broeder mee te gaan door het leven.

Dankdiensten worden ook gevierd, als iemand een bijzonder gebeurtenis in het leven wil vieren, zoals de intrek in een nieuwe woning of het einde van een periode van ziekte.

Een dankdienst vindt soms in de zondagse kerkdienst plaats, maar vaker vieren wij hem aan huis of op een feestlocatie.

Bijbelstudie en Gespreksgroepen

Bijbelstudie en gespreksgroepen zijn de plek, om met elkaar te over de Bijbel en ons geloof in gesprek te komen. Ze helpen ons om de bijbel beter te leren begrijpen en met onze ervaringen en gedachten in contact te brengen. De nadruk ligt bij al deze bijeenkomsten op het onderlinge gesprek.

In Den Helder is er huiskring die een keer per maand bij een van de leden bijeenkomt. In de andere gemeenten ontmoeten wij elkaar in de kerk, soms ook voor of na een kerkdienst.

Catechese

De catechese is een geloofsschool.  Hier kunnen mensen zich op hun belijdenis voorbereiden. Ze  meer over de Bijbel en het geloof, de traditie van onze kerk en onze vormen en manieren. U kunt meer hierover lezen onder Catechese.

Pastoraat

De gemeente is een ontmoetingsplek, waar mensen elkaar tegenkomen en vreugde en leed met elkaar delen. Wij beginnen onze bijeenkomsten en vergaderingen vaak met een rondje, waarin iedereen kan zeggen hoe het met hem of haar gaat. Daarnaast zijn er vele gelegenheden tot persoonlijk gesprek. Dat gebeurt terloops of op een van tevoren afgesproken tijdstip, in de kerk of tijdens een bezoek aan huis of in het ziekenhuis.

Naast de predikant en de pastorale werker is er een groot aantal gemeenteleden die pastorale gesprekken voeren of concrete hulp bieden. Waar wij niet kunnen helpen begeleiden wij mensen op weg naar andere instanties, die dat wel kunnen.

Rond een overlijden

Als iemand in onze gemeente overlijdt, dan willen wij de nabestaanden bijstaan bij het afscheid nemen en in het verwerken van dit verlies. Mensen kunnen een beroep op ons doen voor een kerkdienst bij de begrafenis of de crematie. Ook na de begrafenis houden wij contact met elkaar. Op verzoek vieren wij na een aantal weken een troostdienst ter nagedachtenis aan de overledene.

Op de ochtend van de 1e Paasdag herdenken wij de overledenen van het afgelopen jaar. In het licht van de opstanding van Jezus Christus herinneren wij aan de zusters en broeders die ons naar de eeuwigheid zijn voor gegaan.

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.