Nieuws & Agenda

Bijzondere bijeenkomst van de Fakkel

In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen de diagnose borstkanker. De overlevingskansen zijn de afgelopen decennia aanzienlijkgestegen.De vrouwenkring De Fakkel organiseert een thema bijeenkomst over borstkanker met als bijzondere spreker Juanita Conrad.Zr. Juanita Conrad wil haar verhaal met ons delen. Zij deelt tijdens deze middag haar ervaring en kennis, afgewisseld met zang en interactie met haar publiek.Kun je op een luchtige manier over kanker praten? … kom en maak het mee!Wanneer: zaterdag 8 juni 2019Hoe laat: 14.00 – 17.00 uur (inloop v.a. 13.30 uur)Waar: EBG kerk Haarlem, Parklaan 34Om de kosten van deze middag te dekken vragen wij een bijdrage van €5,=.

Veranderplan EBGNH 2.0

Op zaterdag, 23 maart hebben omstreeks 50 gemeenteleden en vrienden gesproken over het veranderplan EBGNH 2.0.

Er werd voor gepleit om de uitvoering van dit plan uit te stellen en nog eens over het mogelijke behoud van de kerkplekken na te denken.

De Oudstenraad beraadt zich nu op de volgende stappen.

Hier nog eens de hoofdpunten van het oorspronkelijke plan.

Het plan in het kort

Het kerken op vier plekken, de ontkerkelijking, de vergrijzing, de inactiviteit van leden en het afgenomen commitment eisen helaas zijn tol.

Ook is er de noodzaak om efficiënter om te gaan met ons menselijk kapitaal en (financiële) middelen. Dit kan alleen door concentratie van de activiteiten op minder dan vier plekken. De Oudstenraad heeft  er daarom voor gekozen om het aantal locaties waar we te kerk gaan terug te brengen van vier naar twee om daardoor te komen tot een toekomst bestendige en gezonde gemeente in de provincie Noord-Holland.

De locaties waar de voorkeur naar uitgaat zijn Alkmaar (EBGNH Noord) en Haarlem (EBGNH Zuid). Doorslaggevend voor deze keuze zijn o.a. de:

 • geografische ligging;
 • kostenbesparing (huurkosten, organisatorische kosten);
 • faciliteiten van de kerkgebouwen;
 • bereikbaarheid met openbaar vervoer en met de auto.

Alternatieven

De Oudstenraad heeft de keuze gemaakt voor genoemde locaties. Voordat de Oudstenraad tot een definitief besluit komt wordt u in de gelegenheid gesteld om eventuele alternatieven aan te dragen.

Voor een goede beoordeling van de door u aangedragen alternatieven heeft de Oudstenraad enkele kaders benoemd, nl.:

 • verlichting van het werk voor vrijwilligers
 • waken voor versnippering van taken
 • mogelijkheden bieden om nieuwe doelgroepen aan te spreken
 • nieuwe initiatieven naar buiten de kerk ontwikkelen
 • reductie van kosten
 • realistisch en organisatorisch werkbaar.
Toekomstige evenementen
 1. zondag 28 juli 2019, preekdienst te Haarlem

  28 juli @ 10:30 - 12:00
 2. zondag 28 juli 2019, preekdienst te Alkmaar

  28 juli @ 12:00 - 13:30
 3. Exegeseclub

  6 augustus @ 11:00 - 13:00
 4. Vrouwengroep de FAKKEL

  31 augustus @ 14:00 - 17:00
 5. Jeugdclub

  1 september @ 18:00 - 21:00

Voor de actuele kerkdiensten kijk op:

Agenda

Gezamenlijke kerkdiensten

Op de 1e zondag van de maand vindt een kerkdienst plaats voor alle vier deelgemeenten. Op wisselende tijden en locaties.

Alkmaar

Op de 2e en 4e zondag van de maand. Begin: 12:00 uur.  Kerkcentrum “De Blije Mare” (Immanuelkerk / PKN)  Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar (Noord)

Haarlem

Elke zondag om 10:30 uur.  Kerkgebouw van de Evangelische Broedergemeente, Parklaan 34, 2011 KW Haarlem, tel. 023 – 531 27 30  Ringleiding aanwezig / kinderkerk tijdens de diensten.

Hoorn

Op de 3e zondag van de maand. Begin 13.00 uur.  Dorpskerk (PKN), Kerkelaan 8, 1689 EA Zwaag

Zaandam

Op de 3e en 5e zondag van de maand. Begin: 12.30 uur. Maartenkerk (ELG), Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam