Nieuws & Agenda

Loterij t.b.v. EBG in Haarlem

De  EBG in Haarlem wordt op 2 december 2019 275 jaar oud. dat is reden om te vieren en reden om een loterij te organiseren. 

Deze sfeerkachel wordt verloot  en er zijn nog vele andere prijzen. Een lot kost €2,50 tbv heet onderhoud van ons kerkgebouw in  Haarlem.  Loten zijn vanaf 1 september tot 30 november verkrijgbaar na de kerkdiensten in alle deelgemeenten van de EBG Noord-Holland. De trekking is op zondag 1 december 2019 in Haarlem.

Kringen in de gemeente (sept. 2019)

  • Iedere maandag, 14.00 uur: Gebedsgroep in Zaandam,
  • Om de ene maand op donderdag avond: Groothuisbezoek in de regio Alkmaar,
  • Om de week op vrijdag avond: catechese in Haarlem,
  • Een keer per maand op vrijdag middag: Huiskring in Ma Awitja in Hoorn,
  • Om de zes weken op donderdag ochtend: Exegeseclub in Haarlem,
  • Af en toe op zaterdag: Bijeenkomsten van de Vrouwengroep de Fakkel
  • Een keer per maand op zaterdag: Klussen in de kerk in Haarlem
  • Iedere zondag na de kerkdienst: Kerkkoor repetitie in Haarlem,
  • Om de zes weken op zondag avond: Jeugdclub in Haarlem,
  • Nog in te plannen: Bijbelkring Lectio Divina

Voor meer informatie kijk op de agenda of neem contact op via de contactenpagina.

Veranderplan EBGNH 2.0

Op zaterdag, 23 maart hebben omstreeks 50 gemeenteleden en vrienden gesproken over het veranderplan EBGNH 2.0.

Er werd voor gepleit om de uitvoering van dit plan uit te stellen en nog eens over het mogelijke behoud van de kerkplekken na te denken.

De Oudstenraad beraadt zich nu op de volgende stappen.

Hier nog eens de hoofdpunten van het oorspronkelijke plan.

Het plan in het kort

Het kerken op vier plekken, de ontkerkelijking, de vergrijzing, de inactiviteit van leden en het afgenomen commitment eisen helaas zijn tol.

Ook is er de noodzaak om efficiënter om te gaan met ons menselijk kapitaal en (financiële) middelen. Dit kan alleen door concentratie van de activiteiten op minder dan vier plekken. De Oudstenraad heeft  er daarom voor gekozen om het aantal locaties waar we te kerk gaan terug te brengen van vier naar twee om daardoor te komen tot een toekomst bestendige en gezonde gemeente in de provincie Noord-Holland.

De locaties waar de voorkeur naar uitgaat zijn Alkmaar (EBGNH Noord) en Haarlem (EBGNH Zuid). Doorslaggevend voor deze keuze zijn o.a. de:

 • geografische ligging;
 • kostenbesparing (huurkosten, organisatorische kosten);
 • faciliteiten van de kerkgebouwen;
 • bereikbaarheid met openbaar vervoer en met de auto.

Alternatieven

De Oudstenraad heeft in de eerste instantie de keuze gemaakt voor genoemde locaties. Maar alernatieven zijn denkbaar. Voor een goede beoordeling van de  alternatieven heeft de Oudstenraad enkele kaders benoemd, nl.:

 • verlichting van het werk voor vrijwilligers
 • waken voor versnippering van taken
 • mogelijkheden bieden om nieuwe doelgroepen aan te spreken
 • nieuwe initiatieven naar buiten de kerk ontwikkelen
 • reductie van kosten
 • realistisch en organisatorisch werkbaar.

De nieuwe situatie per 1 januari 2020

De Oudstenraad heeft naar de argumenten geluisterd, die op de ledenvergadering werden voorgebracht. De sprekers vroegen vooral om kerkdiensten op de vier locaties te behouden, om zo de EBG dichtbij de mensen te laten en gemeenteleden niet op hoge kosten te jagen. Maar de enquêtes tijdens de regionale diensten hebben ook laten zien, dat deze andere vorm van diensten gewaardeerd wordt. Wij hebben naar een alternatief gezocht dat met beiden rekening houdt.

De Oudstenraad heeft daarom vastgelegd dat per 1-1-2020 in de EBGNH op elke eerste zondag van de maand een regionale dienst plaatsvindt, om de beurt in Alkmaar en Haarlem. Op de andere zondagen van de maand zullen op vier locaties maximaal twee kerkdiensten per zondag plaatsvinden. De locaties zijn de huidige deelgemeenten. In elke locatie zal minimaal een kerkdienst per maand (buiten de regionale diensten om) plaatsvinden. De Oudstenraad wil voorlopig alle vier kerkplekken open houden. Maar de zondag, waarop nu gekerkt wordt, zal in de meeste gevallen veranderen. In de Vierklank en op de website, alsmede in de kerkdiensten leeSt of hoort u meer over het nieuwe rooster van de kerkdiensten vanaf 1 januari 2020.

Daarnaast heeft de Oudstenraad besloten, dat de financiële administraties van de deelgemeenten worden samengevoegd per 1-1-2020, zodat er naast de ene ledenadministratie ook nog maar één financiële administratie is en alle boekingen op één plek gedaan worden. Een externe deskundige heeft daarover advies uitgebracht en samen met haar werken de regionale penningmeesters dit advies verder uit.

Toekomstige evenementen

Er zijn momenteel geen toekomstige events.

Voor de actuele kerkdiensten kijk op:

Agenda

Gezamenlijke kerkdiensten

Op de 1e zondag van de maand vindt een kerkdienst plaats voor alle vier deelgemeenten. Op wisselende tijden en locaties.

Alkmaar

Op de 2e en 4e zondag van de maand. Begin: 12:00 uur.  Kerkcentrum “De Blije Mare” (Immanuelkerk / PKN)  Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar (Noord)

Haarlem

Elke zondag om 10:30 uur.  Kerkgebouw van de Evangelische Broedergemeente,
Parklaan 34, 2011 KW Haarlem, tel. 023 – 531 27 30  Ringleiding aanwezig / kinderkerk tijdens de diensten.

Hoorn

Op de 3e zondag van de maand. Begin 13.00 uur.  Dorpskerk (PKN), Kerkelaan 8, 1689 EA Zwaag

Zaandam

Op de 3e en 5e zondag van de maand. Begin: 12.30 uur. Maartenkerk (ELG), Vinkenstraat 34, 1506 CM Zaandam