Alkmaar

Ook in de regio Alkmaar en in de kop van Noord-Holland wonen leden en vrienden van de Broedergemeente. Wij houden een of twee keer per maand kerkdiensten in het kerkcentrum de Blije Mare, Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar-Noord. Wij mogen daar gebruik maken van de Immanuëlkerk van de Protestantse gemeente. soms vieren wij een kerkdienst samen met de Protestantse gemeente Heerhugowaard in de Ontmoetingskerk in Heerhugowaard. Wij bezoeken leden in Den Helder. Zo bereiken wij ook gemeenteleden en vrienden die wat verder weg van Alkmaar wonen. Naast de kerkdiensten nodigen wij uit voor Groothuisbezoeken in de verschillende wijken. Dat zijn bijeenkomsten in de huiskamer van een van de leden, waarbij mensen uit de buurt […]

Lees meer

Haarlem

De Evangelische Broedergemeente is sinds 1744 in Haarlem aanwezig. Meer dan 140 jaar is ze gehuisvest in een eigen kerkgebouw aan de Parklaan 34. Dit gebouw in het centrum van de EBG Noord-Holland. Ons eigen kerkgebouw is een bijzondere rijkdom en opdracht . Het onderhoud vraagt onze inzet en aandacht. In de regio Haarlem wonen de leden verspreid over Haarlem, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. De kerkdiensten zijn er op iedere zondag en beginnen in de regel om 11.00 uur. Soms vieren wij op de 1e zondag van de maand de kerkdienst van de EBG in Alkmaar mee. Een actieve groep binnen onze gemeente is het koor. Het koor oefent op zondag na de kerkdienst. […]

Lees meer

Hoorn

Onder de leden van de Evangelische Broedergemeente in Hoorn heerst een warme en familiaire sfeer. Dat merk je als ze samenkomen. Dat kan in en huiskring zijn of bij een toevallige ontmoeting. In huize Ma Awitja aan de Korinader in Zwaag komen wij regelmatig op een vrijdag middag voor een huiskamerbijeenkomst bijeen. Iedereen is dan van harte welkom om aan te schuiven. Incidenteel organiseren wij ook bijbelstudie of gebedsbijeenkomsten bij een van de leden thuis. De EBG in Hoorn is aangesloten bij de Raad van kerken in Hoorn en werkt mee aan de Pinksterpelgrimage en de jaarlijkse Bloemenzondag. Voor meer informatie raadpleeg de agenda of neem contact op via de contactenpagina.

Lees meer

Zaanstad

De Evangelische Broedergemeente is in de regio geen onbekende. Onze leden en vrienden wonen in de hele Zaanstreek, vanuit de Purmer en van Amsterdam-Noord. Ze vormen een hechte groep en ondersteunen elkaar waar nodig. Iedere maandag om 13.00 uur komt de gebedsgroep in de Maartenkerk bijeen. De gebedsgroep is een groep voor de oudere leden om met elkaar te zingen, te bidden, bijbel te lezen en over de dagelijkse dingen te praten. De deelnemers steunen elkaar en delen vreugde en verdriet. Bij voldoende belangstelling organiseren wij ook bijbelstudie of themabijeenkomsten rond interessante onderwerpen die leven in onze samenleving. Voor de bijeenkomsten van de vrouwengroep De Fakkel werken wij samen met de zusters in Haarlem […]

Lees meer

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.