Catechese

Catechese is “groeien in geloof”

De catechese is een cursus, waarin de beginselen van het christelijk geloof aan de orde komen en de deelnemers meer thuis raken in de EBG Noord-Holland.
De cursus wordt afgesloten met het openbare geloofsbelijdenis.
U kunt de cursus ook volgen als u geen belijdenis wilt afleggen, maar meer over geloof en de kerk wilt weten.
De cursus beslaat 19 bijeenkomsten verdeeld over 9 maanden. Meestal komen wij op een door-de-weeks avond bijeen. Twee zaterdagen en een zondag maken deel uit van de cursus. En u bent gevraagd om regelmatig aan de kerkdiensten in uw deelgemeente deel te nemen. Eind september hebben wij de data en plaatsen voor de cursus vastgelegd. Het overzicht kunt u bij de predikant opvragen.
In de eerst helft van de catechesecursus bespreken wij hoofdstukken uit het boek: “7+1 ontmoetingen met God”. Dit is een kennismaking met de bijbel en met het geloof en vraagt nadrukkelijk naar de ervaringen van de lezer. De stukken uit het boek geven aanleiding en aanmoediging tot gesprek.
Daarna bereiden wij in de groep een kerkdienst voor, waarmee de deelnemers zich aan de gemeente voorstellen. Dit is een goede gelegenheid om de opgedane inzichten met anderen te delen.
De derde stap in de belijdeniscatechese laat de deelnemers intensiever kennis maken met de EBG. Leden van de EBG vertellen wat het inhoud om lid van deze kerk te zijn en waarom de kerk voor hen belangrijk is. Dat geeft de deelnemers ook de gelegenheid om over hun motivatie te spreken en zich op de belijdenis voor te bereiden.
Voor meer informatie kunt u met de predikant of de contactpersonen bellen of mailen. Zie contact.

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.