Alkmaar

Ook in de regio Alkmaar en in de kop van Noord-Holland wonen leden en vrienden van de Broedergemeente.

Wij houden twee keer per maand kerkdiensten in het kerkcentrum de Blije Mare, Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar-Noord. Wij mogen daar gebruik maken van de Immanuëlkerk van de Protestantse gemeente.

Soms vieren wij een kerkdienst samen met de Protestantse gemeente Heerhugowaard in de Ontmoetingskerk in Heerhugowaard. Wij bezoeken leden in Den Helder. Zo bereiken wij ook gemeenteleden en vrienden die wat verder weg van Alkmaar wonen.

Naast de kerkdiensten nodigen wij u uit voor Groothuisbezoeken in de verschillende wijken. Dat zijn bijeenkomsten in de huiskamer van een van de leden, waarbij mensen uit de buurt welkom zijn. Het gesprek gaat over geloof en leven en de verbinding van de twee.

De EBG is lid van de Alkmaarse Raad van kerken (ARK) en werkt mee aan diverse oecumenische projecten zoals de Feestweek van de Oecumene, de Paaspakettenactie, en binnen de Blije Mare aan de Kerstwandeling, de filmavonden, het Open Huis op woensdag middag en de Gospelnight.

Voor meer informatie zie de agenda of neem contact op via de contactpagina.

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.