Alkmaar

Bij de Broedergemeente in Alkmaar en omstreken zijn leden uit Noord-Kennermerland en de Kop van Noord-Holland aangesloten.

De kerkdiensten vinden plaats in het kerkcentrum de Blije Mare, Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar-Noord. Wij mogen daar gebruik maken van de Immanuëlkerk van de Protestantse gemeente. Onze diensten zijn op de 3e zondag van de maand en beginnen om 12.00 uur. Soms is er op de 1e zondag ook nog een Regionale kerkdienst van de EBG Noord-Holland in Alkmaar.

Een keer per jaar vieren wij een kerkdienst samen met de Protestantse gemeente Heerhugowaard in de Ontmoetingskerk in Heerhugowaard. Wij bezoeken ook leden in Den Helder. Zo bereiken wij ook gemeenteleden en vrienden die wat verder weg van Alkmaar wonen.

Naast de kerkdiensten nodigen wij uit voor Groothuisbezoeken in de verschillende wijken. Dat zijn bijeenkomsten in de huiskamer van een van de leden, waarbij mensen uit de buurt welkom zijn. Het gesprek gaat over geloof en leven en de verbinding van de twee.

De EBG Alkmaar eo is lid van de Alkmaarse Raad van kerken (ARK) en werkt mee aan diverse oecumenische projecten zoals de Feestweek van de Oecumene, de Paaspakettenactie, en binnen de Blije Mare aan de Kerstwandeling, de filmavonden, het Open Huis op woensdag middag en de Gospelnight.

Voor meer informatie zie de agenda of neem contact op via de contactpagina.