Vierklank

‘Vierklank’ is het mededelingenblad van de EBG Noord Holland. Het verschijnt vier keer per jaar, aan het begin van de maanden januari, april, juli en oktober.

U vindt in de ‘Vierklank’ o.m.

  • een overdenking,
  • aankondigingen, mededelingen en terugblikken uit de EBG Noord Holland en uit de afzonderlijke deelgemeenten
  • een overzicht van de kerkdiensten en andere activiteiten
  • berichten uit de Broeder-Uniteit wereldwijd.