Haarlem

 

Open Monumentendagen

Zaterdag 10 en zondag 11 september stonden de deuren van onze kerk weer wagenwijd open. Onze kerk is een monument en adel verplicht. Dus daarom de kerk open voor geïnteresseerden in het gebouw en de kleine tentoonstelling, maar ook voor de verschillende koren die ‘s middags optraden. Verschillende genres in zang passeerden de revue. Leuk om het enthousiasme van al die zangers en zangeressen te horen en te zien. Het thema van de Monumentendagen was: symbolen en iconen. Het symbool van onze kerk is het Lam Gods. Vicit agnus noster, eum sequamur: Ons Lam heeft overwonnen , laten wij Hem volgen. Een oud christelijk symbool, maar in alle EBGkerken duidelijk zichtbaar. Er is een kleine tentoonstelling gemaakt van dit symbool, de herkomst ervan en de verschillende verschijningsvormen. Ook de kelk en de Hernhutter ster zijn voor ons belangrijke symbolen. Aan de tentoonstelling is een prijsvraag verbonden en het blijft tot eind oktober in kerk aanwezig. Het is raadzaam om het goed te bekijken en te lezen. Dan kunt u ook aan de prijsvraag deelnemen door een formulier in te vullen met een paar vragen. Degene die de meeste antwoorden goed heeft krijgt een penning met aan de ene zijde het Lam en aan de andere zijde Comenius afgebeeld, onze eerste bisschop. De uitreiking van de penning zal plaatshebben op 13 november tijdens de regionale dienst in Alkmaar. Zaterdag werd afgesloten met een korte zang dienst, geleid door br.Bernhard. De liederen hadden ook betrekking op het Lam en br. Bernhard vertelde hoe het in verschillende liturgieën opgenomen is.. De overdenking op zondag door br. Bernhard stond ook in het teken van het Lam. Daar ging het vooral over de herkomst van dit symbool. Tijdens deze dagen werd er drank en koek verkocht, de opbrengst daarvan: € 118,25 komt ten goede aan de renovatie van het gemeentecentrum. Een deel dat bij onze kerk hoort, maar niet gesubsidieerd wordt door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed.