Haarlem

De Evangelische Broedergemeente is sinds 1744 in Haarlem aanwezig. Meer dan 140 jaar is ze gehuisvest in een eigen kerkgebouw aan de Parklaan 34. De leden wonen in de regio Haarlem, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. De kerkdiensten zijn er op de 2e, 3e, 4e en 5e zondag van de maand en beginnen in de regel om 10.30 uur. Op de 1e zondag van de maand vindt een Regionale kerkdienst van de EBG Noord-Holland plaats. De locatie wisselt.

Een actieve groep binnen onze gemeente is het koor. Het koor oefent op zondag na de kerkdienst. Daarnaast organiseren wij incidenteel een bijbelgespreksgroep. De nadruk ligt echter op de zondag. Vaak wordt dan na de kerkdienst, onder de koffie, nog gezongen, gepraat of gediscussieerd over actuele onderwerpen en aandacht geschonken aan het wel en wee van gemeenteleden en vrienden.

Een bijzondere rijkdom en opdracht is ons eigen kerkgebouw. Het onderhoud vraagt onze inzet en aandacht.

De EBG in Haarlem werkt incidenteel mee bij de Raad van kerken in Haarlem en bij Geloven in de stad. In onze kerk vinden jaarlijks de Oecumenische Vastenmaaltijden in aanloop naar Pasen plaats.

Voor meer informatie raadpleeg de agenda of neem contact op via de contactenpagina.

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.