Haarlem

De Evangelische Broedergemeente is sinds 1744 in Haarlem aanwezig. Meer dan 140 jaar is ze gehuisvest in een eigen kerkgebouw aan de Parklaan 34. Dit gebouw in het centrum van de EBG Noord-Holland. Ons eigen kerkgebouw is een bijzondere rijkdom en opdracht . Het onderhoud vraagt onze inzet en aandacht.

In de regio Haarlem wonen de leden verspreid over Haarlem, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer.

De kerkdiensten zijn er op iedere zondag en beginnen in de regel om 11.00 uur. Soms vieren wij op de 1e zondag van de maand de kerkdienst van de EBG in Alkmaar mee.

Een actieve groep binnen onze gemeente is het koor. Het koor oefent op zondag na de kerkdienst. Daarnaast organiseren wij incidenteel een bijbelgespreksgroep. De nadruk ligt echter op de zondag. Vaak wordt dan na de kerkdienst, onder de koffie, nog gezongen, gepraat of gediscussieerd over actuele onderwerpen en aandacht geschonken aan het wel en wee van gemeenteleden en vrienden.

De EBG in Haarlem werkt incidenteel mee bij de Raad van kerken in Haarlem en bij Geloven in de stad. In onze kerk vinden jaarlijks de Oecumenische Vastenmaaltijden in aanloop naar Pasen plaats.

Voor meer informatie raadpleeg de agenda of neem contact op via de contactenpagina.

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.