Haarlem

De Evangelische Broedergemeente is sinds 1744 in Haarlem aanwezig. Meer dan 140 jaar is ze gehuisvest in een eigen kerkgebouw aan de Parklaan 34. Dit gebouw bevindt zich in het centrum van de EBG Noord-Holland. Ons eigen kerkgebouw is een bijzondere rijkdom. Het onderhoud vraagt onze inzet en aandacht.

In de regio Haarlem wonen de leden verspreid over Haarlem, Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer.

De kerkdiensten zijn er in de regel op iedere zondag en beginnen  om 11.00 uur.

Een actieve groep binnen onze gemeente is het koor. Het koor oefent op zondag na de kerkdienst. Daarnaast organiseren wij activiteiten en evenementen. De nadruk ligt echter op de zondag. Vaak wordt dan na de kerkdienst, onder de koffie, nog gezongen, gepraat of gediscussieerd over actuele onderwerpen en aandacht geschonken aan het wel en wee van gemeenteleden en vrienden.

De EBG in Haarlem werkt incidenteel mee bij de Raad van kerken in Haarlem en bij Geloven in de stad.

Voor meer informatie raadpleeg de agenda of neem contact op via de contactenpagina.

Wij gebruiken cookies om deze website goed te laten werken. Door op de website te blijven accepteerd u dit gebruik van de cookies. Wij verzamelen geen gegevens van u. De cookies zijn zuiver functioneel.